RSVP

RSVP asb voor of op 31 Mei 2024

+1 Metgesel is welkom, laat weet asb net voor of op 31 Mei indien jy iemand saam bring. Hulle sal ongelukkig vir hulself moet betaal. 

Whatsapp;

Delmarie – 072 272 3716

Maverick – 079 506 9701